Renew CIDB Online

Renew CIDB Online

Pengenalan Adalah diwajibkan semua pekerja yang terlibat dalam kerja-kerja binaan untuk berdaftar dengan CIDB sebagai Personel Binaan dengan memiliki Kad Hijau CIDB berkuatkuasa 1hb Jun 2015. Sekiranya anda telah pun mempunyai kad hijau tetapi ianya telah tamat...
Kad Hijau CIDB

Kad Hijau CIDB

Pengenalan Kad hijau CIDB atau Kad Personel Binaan CIDB adalah akuan berdaftar yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) kepada personel binaan yang terlibat dalam kerja-kerja binaan dan telah menjalani Kursus Induksi Keselamatan dan...