Renew CIDB Online

Renew CIDB Online

Pengenalan Adalah diwajibkan semua pekerja yang terlibat dalam kerja-kerja binaan untuk berdaftar dengan CIDB sebagai Personel Binaan dengan memiliki Kad Hijau CIDB berkuatkuasa 1hb Jun 2015....

Kad Hijau CIDB

Kad Hijau CIDB

Pengenalan Kad hijau CIDB atau Kad Personel Binaan CIDB adalah akuan berdaftar yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) kepada personel binaan yang terlibat dalam...

Lesen CIDB Atau Lesen Kontraktor

Lesen CIDB Atau Lesen Kontraktor

Apa Itu Lesen CIDB? Lesen CIDB atau lebih dikenali sebagai lesen kontraktor CIDB adalah slip akuan atau sijil bagi seseorang yang ingin menjalankan dan menyiapkan kerja-kerja pembinaan. Kontraktor...